Máy Lập Trình Khổ Lớn 800mmx450mm

Giá: Liên Hệ

  • Hỗ trợ dán túi bán tự động
  • Máy chạy tốc độ cao
  • Nhanh,Mạnh,Chính xác
SKU: W9300-8045-XF-BL Categories: , Tags: , ,
0986674300