Máy trần đè điện tử cùi trỏ xén trái Welvaart

Giá: Liên Hệ

  • Motor liền trục
  • Cắt chỉ và nâng chân vịt tự động
  • Cùi trỏ nhỏ xén trái
0986674300