Máy trần đè điện tử cùi trỏ nhỏ Welvaart

Giá: Liên Hệ

  • Motor liền trục
  • Cắt chỉ và nâng chân vịt tự động
  • Cùi trỏ nhỏ
  • Máy dạng Yamato

 

0986674300