Máy 1 kim điện tử Welvaart

Giá: Liên Hệ

Máy 1 kim điện tử.

  • Motor liền trục cắt chỉ tự động
  • Có lại mũi
  • Cắt chỉ kép, chỉ còn lại dưới 3mm
  • Tích hợp bộ chống rối chỉ
0986674300